Vilkår og handelsbetingelser

 • Alle beløb på dette website er incl. moms.

 • Alle beløb er ekskl. omkostninger i forbindelse med optagelse eller hjemtagelse af billeder, modelhonorarer, rekvisitter, transportomkostninger, fragt, porto, samt fortæring på opgaver over 4 timer etc.

 • Fotoopgaver debiteres på baggrund af påbegyndt medgået tid. Dog minimum med to timer pr. påbegyndt opgave.

 • Gør kunden ikke fuldt brug af det bookede tidsrum, fratrækkes det manglende tidsforbrug IKKE fakturabeløbet.

 • Fotografen ejer alle rettigheder til billeder taget under fotosessionen i henhold til Ophavsretsloven.

 • Køber giver samtykke til, at fotografen kan udøve sine rettigheder til samtlige billeder, der optages ved denne fotosession jf. ophavsretslovens §60.

 • Fotografen kan frit bruge billederne til eget brug, til fotoudstillinger, websites, internet-profiler, fotoudgivelser (blade, magasiner, bøger), konkurrencer, kritiksider samt til fotografens markedsføring i ind- og udland.

 • Leverede billeder må kun anvendes til det aftalte formål, og betalingen gælder kun for engangsreproduktion.

 • Billedmaterialet må ikke videresælges, udlånes eller på anden måde overdrages.

 • Digital videreudnyttelse af billeder f.eks. på Internettet, må kun ske efter skriftlig aftale med fotografen.

 • Køber påtager sig det fulde ansvar for misvisende og ærekrænkende tekster i forbindelse med offentliggørelse.

 • Ved kommerciel brug af et billede, påhviler det køber at sikre sig fornøden tilladelse fra de afbillede personer.

 • Ved publicering af et billede, hvor anden ophavsmands værk indgår, er køber ansvarlig for eventuelle økonomiske krav fra denne.

 • Billederne må ikke udsættes for sammenkopiering, elektronisk manipulation etc. uden fotografens skriftlige tilladelse.

 • Ved offentliggørelse skal fotografens navn anføres, f.eks. “ Foto: Peter Bach / PEVIBA Foto“. Ved udeladelse af fotografens navn, debiteres et tillæg på kr. 3.000,00 (incl. moms) pr. billede udover den allerede opkrævede pris.

 • Det påhviler køber at meddele fotografen samtlige ikke aftalte benyttelser inden 30 dage fra udgivelsesdagen. I modsat fald debiteres et tillæg på kr. 3.000,00 pr. billede udover den allerede opkrævede pris.

 • Betalingsbetingelser: 8 hverdage. Ved betaling senere end 8 hverdage fra fakturadato beregnes 2% i rente pr. påbegyndt måned fra fakturadato. Hertil kommer gebyrer i henhold til rentelovens regler.

 • Brugsretten til billeder tilfalder kunden, når hele betalingen jf. fremsendt faktura er betalt.

 • Ved aflysning senere end 48 timer før aftalte tidspunkt, faktureres 2 timers fotografering og evt. makeup for 2 personer.

 • Digitale billeder leveres max. 10 hverdage tillagt ventedage fra kunden (f.eks. dage til udvælgelse, eftersyn og godgendelse af billeder) efter fotosessionens slutdato med mindre andet oplyses ved aftalens indgåelse. Levering forudsætter betaling er modtaget.

 • Digitale billeder kan efterbestilles i op til 2 år jf. 'PRISLISTE' .

 • Print kan efterbestilles i op til 2 år. Der beregnes betaling jf. 'PRISLISTE'.